Skip to main content
MAKEUP SHOULD BE FUN & FOR EVERYONE!
FÄRGs nya limited edition palett för 6st hyperflexskuggor, välj till skuggor efter eget önskemål och bygg dig egna palett! Paletten är skapad med huvudsyfte att inspirera dig att testa nya looks med hjälp av facechartsen på förpackningen. Denna palett är en limited edition och finns alltså i en begränsad upplaga!

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart