Skip to main content
MAKEUP SHOULD BE FUN & FOR EVERYONE!

Samma kvalitet i nya förpackning!

Samma kvalitet i nya förpackning!

Att FÄRGs produkter och tjänster är av högsta kvalitet är det ingen tvekan om, men nu får våra förpackningar sig ett lyft för att matcha det kvalitativa innehållet.

Som ett steg i rebrandningen av FÄRG gör vi nu om förpackningarna för våra storsäljare; svettning powder och mineral puder!

Arbetet med att förändra produkternas utseende kommer ske över tid och målet är mer stilrena samt hållbara förpackningar som följer vår passion för kunskapshöjande element i allt vi gör.

FÄRGs VD och ägare Aysha Jones delar sina tankar kring arbetet med förpackningarna.

”Just nu går vi igenom såväl vårt produktsortiment som hur vi väljer att förpacka dom. Det kommer bli en resa vi gör steg för steg och i etapper, men målet är hållbarhet, funktionella och visuellt attraktiva lösningar som lämnar fler avtryck i människors tankar än i naturen!”

För mer information om FÄRGs arbete för ökad hållbarhet ta gärna kontakt med vår PR ansvarige Natali Fernando natali@byayshajones.com

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart